Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów ma dyrektora

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów ma dyrektora

K2_WRITER_BY / Kultura / piątek, 13 październik 2017 06:58

Dziś (13.10) na spotkaniu dla mediów, przedstawiona została nowo powołana dyrektor Dzielnicowego Ośrodka Kultury (DOK) Ursynów Beata Małgorzata Rusinowska. Na spotkaniu z udziałem władz Dzielnicy Ursynów zaprezentowany został profil i dorobek zawodowy nowej dyrektor oraz zarys programu działania DOK Ursynów.

Beata Małgorzata Rusinowska – nowy dyrektor DOK Ursynów

Z wykształcenia jest pedagogiem o specjalizacji kulturalno-oświatowej. W 2000 roku ukończyła Podyplomowe Studium Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi na Uniwersytecie Warszawskim, a rok później studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, na Wydziale Administracji (kierunek Kontrola i Audyt w administracji publicznej). Ma także, potwierdzone egzaminem państwowym, uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
W latach 1989 – 1991 kierowała Zakładowym Domem Kultury ZPLn. RESURSA, a od 1991 r. do 2015 – Centrum Kultury w Żyrardowie. Jej ostatnie miejsce pracy to Urząd Miasta Żyrardowa (z-ca dyrektora wydziału promocji). W samorządzie lokalnym działała od początku jego istnienia, czyli od 1990 roku. W pierwszej kadencji była radną Rady Miasta Żyrardowa, a zarazem przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych. Od 1998 roku uczestniczyła w pracach Rady Powiatu Żyrardowskiego, w latach 1998 – 2002 przewodniczyła komisji Współpracy z Gminami i Organizacjami Pozarządowymi, a w latach 2002 – 2008 przewodniczyła Radzie Powiatu Żyrardowskiego. Była posłanką na Sejm VI i VII kadencji.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów
DOK Ursynów będzie prowadził działalność w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury. Obejmie ona edukację kulturalną, animację i rozwój amatorskiego ruchu artystycznego oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i lokalnej tradycji. Mieszkańcy Ursynowa będą mogli cieszyć się wydarzeniami organizowanymi w nowo utworzonej instytucji kultury przy ul. Kajakowej 12 b. Budowa DOK Ursynów zwiększy dostępność i atrakcyjność wydarzeń kulturalnych szczególnie dla mieszkańców Zielonego Ursynowa. Koszt realizacji tego zadania inwestycyjnego (budowa i wyposażenie) to 9 287 125 zł. W tym roku na funkcjonowanie DOK Ursynów przewidziano kwotę 1 mln zł. W przyszłym roku będzie to kwota 1,3 mln, a w planach jest zwiększanie tej kwoty w kolejnych latach.

Plan programowo – artystyczny (zarys)

Do głównych zadań ośrodka należy rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców oraz tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej. Kolejne zadania stawiane przed nową placówką to m.in. działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej, inspirowanie działań artystycznych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego, także we współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Zadania te będą realizowane m.in. poprzez:

 • włączanie społeczności w proces kształtowania oferty kulturalnej,
 • mobilizację ursynowskiej społeczności do działania – np. poprzez zorganizowany wolontariat,
 • inicjowanie i organizowanie spotkań głównych „aktorów” społeczności lokalnej w celu budowania lokalnego partnerstwa,
 • grupy edukacyjne i hobbystyczne współprowadzone przez mieszkańców,
 • prezentację lokalnej twórczości i integrację społeczności,
 • wspieranie lokalnych artystów (również amatorów), poprzez m.in. organizację, w przestrzeniach galeryjnych wystaw i profesjonalnych wernisaży,
 • pracę metodą projektów – we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami,
 • dopasowanie dostępności oferty do możliwości mieszkańców dzielnicy (ośrodek kultury otwarty 7 dni w tygodniu, w godzinach dostosowanych do potrzeb mieszkańców, przyjazny całym rodzinom, przyjazny niepełnosprawnym),
 • wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz spontanicznych przejawów aktywności kulturalnej,
 • wspieranie różnorodności i wolności twórczej,
 • wspieranie rozwoju umiejętności twórców i artystów,
 • udostępnianie przestrzeni organizacjom działającym w dzielnicy.

K2_AUTHOR

Adam

Adam

tu potrzebny jest opis użytkownika

Skomentuj

Please publish modules in offcanvas position.