Już w najbliższy piątek (20 października) o godz. 10:00 burmistrzowie Ursynowa Robert Kempa i Łukasz Ciołko wraz z dziećmi z Przedszkola nr 52 będą sadzić żonkile przy ul. Kajakowej 12b w Warszawie. Wszystko w ramach III edycji programu „Pola Nadziei”, realizowanego przez Fundację Hospicjum Onkologiczne.
 
Przyjdź, zobacz, porozmawiaj
Będzie to niepowtarzalna okazja, aby nie tylko zapoznać się z warunkami przyłączenia do programu “Pola Nadziei”, ale także by dowiedzieć się więcej na temat ursynowskiego hospicjum, jego działalności oraz możliwości udzielenia wsparcia.
– Akcja rozpocznie się o 10:00 pod siedzibą ursynowskiego Domu Kultury przy ul. Kajakowej 12b. Zapraszamy do wspólnego sadzenia! Przyjdźcie, zobaczcie i porozmawiajcie z nami! Chętnie opowiemy więcej nt. programu „Pola Nadziei”! - zaprasza Marcin Milczarski, fundraiser i koordynator projektów społecznych w Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa.
 
Symbol nadziei
Żonkil uważany stał się także znakiem rozpoznawczym międzynarodowego programu „Pola Nadziei”. Wspólne sadzenie to pierwszy etap każdej z edycji kampanii. Sprawdź, jak to wyglądało w poprzedniej edycji:
Sadzenie podczas II edycji: https://www.youtube.com/watch?v=d15h_7nVl9w
Kwesta podczas II edycji: https://www.youtube.com/watch?v=LymuJeJe-SY

„Pola Nadziei” to międzynarodowy program realizowany wyłącznie przez hospicja i ich przyjaciół. Naszym celem jest nie tylko pozyskiwanie środków na rzecz pacjentów, ale także propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei niesienia bezinteresownej pomocy. Program skierowany jest przede wszystkim do przedszkoli, szkół, ale również biznesu i spółdzielni mieszkaniowych.


Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie
Od 27 lat niesiemy bezpłatną pomoc ludziom, którzy są u kresu życia w chorobie onkologicznej. W skali roku 130-osobowy zespół otacza opieką ponad 3,3 tys. pacjentów. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu i wielkiemu sercu darczyńców oraz wolontariuszy. To miejsce, w którym dbamy o godne życie każdego człowieka. W którym pomagamy cieszyć się każdą chwilą życia, aż po jego kres. Nasze doświadczenie uczy, że zapewniając chorym kompleksową i pełną opiekę, dbając o wypełnienie czasu różnorodną aktywnością, częstokroć sprawiamy, że zmienia się życie ich i ich rodzin.

Patroni honorowi kampanii: Robert Kempa, Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Partnerzy kampanii: Roche Polska Sp. z o.o

 

poniedziałek, 16 październik 2017 09:02

Październik miesiącem Walki z Rakiem Piersi

Październik po raz kolejny będziemy obchodzić jako Miesiąc Walki z Rakiem Piersi. Z tej okazji chcemy przypomnieć, w jaki sposób można obniżyć ryzyko wystąpienia tej choroby, a także gdzie i kiedy można poddać się badaniom profilaktycznym.

Co to jest rak piersi?
Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy kobiet, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Najnowsze dane epidemiologiczne wskazują, że w Polsce w 2014 r. odnotowano ponad 17 tys. nowych przypadków zachorowań na ten rodzaj nowotworu oraz blisko 6 tys. zgonów. Dodatkowo, rak piersi wśród chorób nowotworowych, jest drugą, po raku płuca, przyczyną umieralności kobiet w Polsce.

Jakie są przyczyny raka piersi?
Przyczyny raka piersi ciągle nie zostały do końca poznane. Została natomiast zidentyfikowana duża liczba czynników, które w znaczący sposób przyczyniają się do zwiększania ryzyka zachorowania na raka piersi. Do najważniejszych czynników przyczyniających się do zachorowania na raka piersi należą:

 • czynniki związane ze stylem życia – dieta obfita w tłuszcze nasycone, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu (nawet w niewielkich ilościach), niska aktywność fizyczna przyczyniają się do zwiększenia ryzyka zachorowania na raka piersi.
 • nadwaga i otyłość – kobiety z nadwagą i otyłością mają większe ryzyko zachorowania na raka piersi, w szczególności po menopauzie
 • czynniki hormonalne – długotrwałe stosowanie hormonalnej terapii zastępczej – HTZ (terapii służącej łagodzeniu objawów menopauzy) może przyczynić się do rozwoju raka piersi
 • czynniki dziedziczne oraz obciążenie rodzinne – mutacje genów BRCA1 i BRCA2 występują u około 3-5% kobiet i zwiększają ryzyko zachorowania na raka piersi nawet ponad 10-krotnie. Ryzyko wystąpienia choroby jest również podwyższone u kobiet, w których rodzinach występował rak piersi (matka, siostra, córka)
 • płeć oraz wiek – rak piersi występuje najczęściej u kobiet w wieku od 50 do 69 lat, wśród mężczyzn jest chorobą rzadką (<1%)

Jak mogę chronić się przed rakiem piersi?
W ograniczaniu ryzyka wystąpienia raka piersi duże znaczenie ma zachowanie zdrowego stylu życia. Co to oznacza?

 • Utrzymuj odpowiednią aktywność fizyczną – nawet pół godziny ruchu dziennie o umiarkowanym natężeniu obniża ryzyko raka piersi. Dowolne ćwiczenia wykonywane przez 90 minut dziennie mogą obniżać ryzyko raka piersi nawet aż o 25%.
 • Zachowuj odpowiednią wagę oraz zdrową dietę – unikaj przetworzonego mięsa, jedz dużo produktów pełnoziarnistych, warzyw i owoców,
 • Jeśli możesz, karm swoje dziecko piersią – karmienie piersią oprócz korzyści zdrowotnych dla dziecka, powoduje obniżenie ryzyka zachorowania na raka piersi u matki,
 • Nie pal papierosów,
 • Zrezygnuj z alkoholu, lub ogranicz jego spożycie,
 • Ogranicz stosowanie hormonalnej terapii zastępczej – HTZ.

Więcej informacji na temat obniżania ryzyka zachorowania na nowotwory odnajdziesz w broszurze „12 sposobów na zdrowie” opracowanej na podstawie najnowszej edycji Europejskiego Kodeksu Walki z rakiem, pod adresem www.12sposobownazdrowie.pl

Gdzie i kiedy można się zbadać?
Serdecznie zapraszamy na badania profilaktyczne do Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, do budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów przy ulicy Roentgena 5.

Październik, jako miesiąc walki z rakiem piersi, pragniemy dedykować edukacji prozdrowotnej oraz promocji badań profilaktycznych ze szczególnym naciskiem na profilaktyczne badania mammograficzne.
Nieznany jest czynnik powodujący powstanie i rozwój raka piersi, dlatego tak ważne są regularne badania profilaktyczne zdrowych kobiet. Mammografia nie uchroni przed zachorowaniem na raka piersi, ale umożliwia wykrycie zmiany we wczesnej fazie choroby, w której leczenie jest skuteczne!
Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat, raz na 2 lata, na bezpłatne badania mammograficzne wykonywane w ramach Programu profilaktyki raka piersi.
Badania wykonywane są od poniedziałku do soboty w Poradni Profilaktyki Chorób Piersi.
W poniedziałki i środy zapraszamy w godzinach 8: 15-17: 30, we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8: 15-14: 30 oraz w soboty w godzinach 9:15-13:30.
Telefon do rejestracji: 22 546 22 10; 22 546 32 88.
Idąc na badanie prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz wyniki i dokumentację zdjęciową poprzednich badań piersi (mammografii, USG, MR, biopsji).
Pamiętajmy, że zachowanie zdrowego stylu życia i regularnie wykonywane badania profilaktyczne są najskuteczniejszymi formami walki z rakiem piersi!

 

piątek, 13 październik 2017 08:58

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów ma dyrektora

Dziś (13.10) na spotkaniu dla mediów, przedstawiona została nowo powołana dyrektor Dzielnicowego Ośrodka Kultury (DOK) Ursynów Beata Małgorzata Rusinowska. Na spotkaniu z udziałem władz Dzielnicy Ursynów zaprezentowany został profil i dorobek zawodowy nowej dyrektor oraz zarys programu działania DOK Ursynów.

Beata Małgorzata Rusinowska – nowy dyrektor DOK Ursynów

Z wykształcenia jest pedagogiem o specjalizacji kulturalno-oświatowej.  W 2000 roku ukończyła Podyplomowe Studium Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi na Uniwersytecie Warszawskim, a rok później studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, na Wydziale Administracji (kierunek Kontrola i Audyt w administracji publicznej). Ma także, potwierdzone egzaminem państwowym, uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
W latach 1989 – 1991 kierowała Zakładowym Domem Kultury ZPLn. RESURSA, a od 1991 r. do 2015 – Centrum Kultury w Żyrardowie. Jej ostatnie miejsce pracy to Urząd Miasta Żyrardowa (z-ca dyrektora wydziału promocji). W samorządzie lokalnym działała od początku jego istnienia, czyli od 1990 roku. W pierwszej kadencji była radną Rady Miasta Żyrardowa, a zarazem przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych. Od 1998 roku uczestniczyła w pracach Rady Powiatu Żyrardowskiego, w latach 1998 – 2002 przewodniczyła komisji Współpracy z Gminami i Organizacjami Pozarządowymi, a w latach 2002 – 2008 przewodniczyła Radzie Powiatu Żyrardowskiego. Była posłanką na Sejm VI i VII kadencji.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów
DOK Ursynów będzie prowadził działalność w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury. Obejmie ona edukację kulturalną, animację i rozwój amatorskiego ruchu artystycznego oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i lokalnej tradycji. Mieszkańcy Ursynowa będą mogli cieszyć się wydarzeniami organizowanymi w nowo utworzonej instytucji kultury przy ul. Kajakowej 12 b. Budowa DOK Ursynów zwiększy dostępność i atrakcyjność wydarzeń kulturalnych szczególnie dla mieszkańców Zielonego Ursynowa. Koszt realizacji tego zadania inwestycyjnego (budowa i wyposażenie) to 9 287 125 zł. W tym roku na funkcjonowanie DOK Ursynów przewidziano kwotę 1 mln zł. W przyszłym roku będzie to kwota 1,3 mln, a w planach jest zwiększanie tej kwoty w kolejnych latach.

Plan programowo – artystyczny (zarys)

Do głównych zadań ośrodka należy rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców oraz tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej. Kolejne zadania stawiane przed nową placówką to m.in. działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej, inspirowanie działań artystycznych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego, także we współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Zadania te będą realizowane m.in. poprzez:

 • włączanie społeczności w proces kształtowania oferty kulturalnej,
 • mobilizację ursynowskiej społeczności do działania – np. poprzez zorganizowany wolontariat,
 • inicjowanie i organizowanie spotkań głównych „aktorów” społeczności lokalnej w celu budowania lokalnego partnerstwa,
 • grupy edukacyjne i hobbystyczne współprowadzone przez mieszkańców,
 • prezentację lokalnej twórczości i integrację społeczności,
 • wspieranie lokalnych artystów (również amatorów), poprzez m.in. organizację, w przestrzeniach galeryjnych wystaw i profesjonalnych wernisaży,
 • pracę metodą projektów – we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami,
 • dopasowanie dostępności oferty do możliwości mieszkańców dzielnicy (ośrodek kultury otwarty 7 dni w tygodniu, w godzinach dostosowanych do potrzeb mieszkańców, przyjazny całym rodzinom, przyjazny niepełnosprawnym),
 • wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz spontanicznych przejawów aktywności kulturalnej,
 • wspieranie różnorodności i wolności twórczej,
 • wspieranie rozwoju umiejętności twórców i artystów,
 • udostępnianie przestrzeni organizacjom działającym w dzielnicy.

 

środa, 13 wrzesień 2017 09:48

Piękne kobiety w Arenie Ursynów

Już za parę tygodni do Warszawy przyjadą kobiety z całego świata poruszające się na wózkach inwalidzkich. Po raz pierwszy w historii będą walczyć o tytuł i koronę  Miss Wheelchair World. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Jedyna Taka, a gospodarzem Miasto Stołeczne Warszawa.

To kolejny projekty Fundacji Jedyna Taka, która od 2013 roku jest także organizatorem wyborów Miss Polski na Wózku, pokazując tym samym, że piękno nie ma barier, a niepełnosprawność nie jest przeszkodą w osiąganiu kolejnych celów.

Wybory Miss Wheelchair World nie są zwykłym konkursem piękności. To międzynarodowy manifest o prawa kobiet – ich niezależność, możliwość samorealizacji, poczucie własnej wartości - bez względu na miejsce zamieszkania, sposób poruszania czy status społeczny. Celem tego wydarzenia jest zmiana wizerunkowa osób z niepełnosprawnością, łamanie stereotypów, poglądów i walka z dyskryminacją, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wydarzenie ma także integrować i ułatwić wymianę informacji dotyczących najnowszych osiągnięć naukowych i medycznych.

Kobiety z całego świata, poruszające się na wózkach inwalidzkich, miały możliwość w ciągu trzech miesięcy przygotować swoją kandydaturę do konkursu i wysłać zgłoszenie. Zgodnie z regulaminem do finałowej rywalizacji jury zakwalifikować mogło maksymalnie 25 osób. Niezależnie od liczby zgłoszeń z danego kraju, do dalszego etapu mogły przejść co najwyżej dwie kandydatki z jednego państwa.

Jury konkursu spośród zgłoszeń z kilkudziesięciu krajów wybrało 24 finalistki, które przyjadą do Warszawy 29 września, by wziąć udział w Warsztatach Miss i innych przygotowanych dla nich atrakcjach.

Wyboru tej najpiękniejszej dokonamy podczas uroczystej gali finałowej w sobotę, 7 października w Arenie Ursynów. Obiekt ten jest przystosowany do potrzeb osób na wózkach, dzięki zastosowaniu audiodeskrypcji, tłumaczenia na język migowy oraz pętli indukcyjnej wydarzenie będzie dostosowane również dla osób z innymi niepełnosprawnościami.

Za parę dni zostanie uruchomiony system rezerwacji bezpłatnych biletów na finał konkursu (bilety będą dostępne na stronie www.misswheelchairworld.com), a już teraz możemy poczuć atmosferę uroczystości, wcielić się w rolę jurora  i wziąć udział w głosowaniu na Miss Popularności. Głosowanie potrwa do piątku, 6 października. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami uczestniczek konkursu.

Głosować można  za pośrednictwem  bezpłatnego e-maila, jednak jeśli ktoś chciałby dodatkowo wesprzeć działalność fundacji w zakresie stosowania nowych technologii i współpracy międzynarodowej przy aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, może skorzystać z płatnej usługi PayPal. Regulamin głosowania jest tutaj.

 

O tytuł pierwszej w historii Miss Wheelchair World powalczą:

Victoria José (Angola), Aleksandra Chichikova (Białoruś), Carla Maia (Brazylia), Vahen King (Kanada), MaríaDíaz (Chile), Paula Miranda (Chile), Kati van der Hoeven (Finlandia), Sandrine Ciron(Francja), Nadjet Meskine (Francja), Pahola Solano (Gwatemala), Priya Bhargava(Indie), Rajalakshmi Shankar Janardhana Murthy (Indie), Laura Miola (Italy), Karen Rocha (Meksyk), Ludmila Iachim (Mołdawia), Mirande Bakker (Holandia), Beata Jałocha (Polska),  Adrianna Zawadzińska (Polska), Alena Tiapkova (Rosja), Lebohang Monyatsi (RPA), Oksana Kononets (Ukraina), Uliana Pcholkina (Ukraina), Jennifer Lynn Adams (USA), Angelina Waleskaya (Białoruś).

 

Jeśli ktoś chciałby przekazać nagrody dla dziewczyn lub przedmioty na aukcje licytację, z której dochód zostanie przeznaczony na cele związane z organizacją wyborów to zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się na stronie konkursu: www.misswheelchairworld.com, a także organizatora konkursu – Fundacji Jedyna Taka: www.jedyna-taka.pl.

 

Zapraszamy również do odwiedzenia fanpage'a poświęconego wyborom oraz fanpage'a fundacji Jedyna Taka.

 

piątek, 11 sierpień 2017 09:34

Uzus masz (jak) w banku

Wydawać by się mogło, że czasy, gdy pod byle pretekstem kserowano nasze dowody osobiste, bezpowrotnie już minęły. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Niektóre oddziały, nawet tych najbardziej renomowanych banków (w Warszawie – na Mokotowie), nadal pałają wielką miłością do papierowej dokumentacji i nadal upierają się przy gromadzeniu danych osobowych swoich klientów także w wersji papierowej. Po co, dlaczego, w jakim celu?... Jasnej i sensownej odpowiedzi na te pytania nie potrafią udzielić nawet osoby na kierowniczych stanowiskach w tychże bankach. Udzielając odpowiedzi bardziej dociekliwym klientom na tak postawione, kłopotliwe pytania, powołują się na jakieś wewnętrzne bliżej nie sprecyzowane procedury, regulaminy i przepisy funkcjonujące od lat oraz na związany z tym uzus.

Uzus to utarty zwyczaj lub utarta praktyka, przyzwyczajenie, obyczaj albo sposób postępowania według pewnego schematu, który czasem jest tak głęboko zakorzeniony w ludzkiej świadomości, że staje się pewną obowiązującą normą, która ciągle istnieje, choć czasem już nie wiadomo skąd się owa norma wzięła i do czego właściwie ma służyć.

Jeszcze nie tak dawno nasze dowody osobiste, a wraz z nimi nasze dane wrażliwe, kserowane były powszechnie i przy byle jakiej okazji – przez banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, placówki służby zdrowia, biblioteki publiczne, wypożyczalnie sprzętu turystycznego... Kserował każdy kto chciał – nawet nasi tylko potencjalni pracodawcy. Nikt nie protestował. Przez lata było na to społeczne przyzwolenie. W ostatnich latach to się radykalnie zmieniło! Dzięki społecznym kampaniom Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz licznym kampaniom medialnym na ten temat – zyskaliśmy nową świadomość w tym zakresie, nową wiedzę, nowe spojrzenie oraz nowe nawyki i zachowania. Radykalnie zmieniła się nasza postawa. Dziś protestujemy głośno i stanowczo, gdy ktoś usiłuje wykonać ksero naszego dowodu osobistego albo domaga się od nas dostarczenia mu takiej kopii.

Niektórzy ludzie z tą nowo nabytą świadomością bywają teraz bardzo dociekliwy. Pewien mieszkaniec Ursynowa (nazwisko i adres znane redakcji) przypomniał sobie oto, że kiedyś zażądano od niego takiego ksero w oddziale banku, z którym związany jest od kilkunastu lat i taką papierową kopię wykonano na jego oczach. Pofatygował się kilka dni temu tamże, aby dowiedzieć się – czy ta kopia jeszcze tam istnieje, a jeśli tak, to po co???... Wprawił tym w ogromne zakłopotanie pracowników tej placówki bankowej. Którzy (nawet ci na kierowniczych stanowiskach) nie byli w stanie udzielić mu jednoznacznej odpowiedzi po co i dlaczego tę kserokopię nadal się tutaj przechowuje. Powoływano się przy tym na jakieś tutejsze przepisy bankowe, wewnętrzne regulaminy, a w porywach – także na Prawo Bankowe.

Tymczasem Prawo Bankowe w żadnym punkcie nie przewiduje konieczności tworzenia i gromadzenia tego rodzaju papierowej dokumentacji, natomiast wewnętrzne bankowe procedury przepisy i regulaminy – nawet jeśli bank jest zagraniczny - nie mogą być sprzeczne z obowiązującym w Polsce prawem. Od wielu lat trwa frontalny odwrót firm od przechowywania papierowych akt na własnym podwórku. Tam, gdzie zachodzi prawna konieczność tworzenia i przechowywania papierowych dokumentów przez określoną liczbę lat – przedsiębiorstwa, instytucje czy korporacje oddają te dokumenty do wyspecjalizowanych firm, które za pieniądze zajmują się profesjonalnie archiwizacją takich akt. Zwalnia to właścicieli tych dokumentów od bezpośredniej odpowiedzialności za prawidłowe ich przechowywanie w zgodności z obowiązującymi aktualnie w naszym kraju przepisami o archiwizacji. Dodatkowo pozwala to obniżać koszty działalności własnej, ponieważ nie trzeba wtedy zapewniać odpowiedniej, ściśle określonej w przepisach, powierzchni magazynowej dla tych akt, zatrudniać – wyposażonych w odpowiednią wiedzę i kompetencje - pracowników etc. W obowiązującym aktualnie stanie prawnym kwestię archiwizacji dokumentów reguluje ustawa z 14

lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (z późniejszymi zmianami). Ciekawe czy banki i ich oddziały, które nadal uparcie kolekcjonują papierowe kserokopie dowodów osobistych swoich klientów (choć jest to nielegalne), przechowują je przynajmniej w zgodzie z obowiązującymi w Polsce dość rygorystycznymi przepisami o archiwizacji. Jestem jakoś dziwnie spokojny, że te normy prawne są również w tym przypadku łamane.

 

11 lipca 2017 odbyła się z mojej inicjatywy wyjazdowa Komisja Zielonego Ursynowa, która zajęła się następującymi tematami, które dotyczą osiedla Krasnowola:

1.Budowa placu zabaw,
2.Budowa kanalizacji,
3.Komunikacji autobusowej
4.Dzików

Bardzo dziękuję mieszkańcom za liczne przybycie. Dziękuję też licznym społecznikom, którzy byli i nadal są zaangażowani ww. projekty. Dziękuję za Państwa ciężką pracę i poświęcenie na rzecz lokalnej społeczności. Jakikolwiek sukces któregokolwiek z tych projektów nie były bez Państwa możliwy.

Ad. 1. Poprosiłem burmistrza Roberta Kempę o to, aby w imieniu mieszkańców Zarząd Dzielnicy Ursynów wystąpił Rady Dzielnicy Ursynów z propozycją Stanowiska, którego adresatem byłoby Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego ws. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla działki przy ul. Oberka i Kadryla, tak aby po zmianach w mpzp można było tam wybudować plac zabaw. Burmistrz zamiast podjąć tę inicjatywę, przesłał moją interpelację do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, które odpisało jako ma dużo pracy. Od burmistrza naszej dzielnicy oczekiwałem tylko tyle, a może aż tyle, że zrobi to co w lutym 2015 kiedy Zarząd Dzielnicy wnioskował do Rady ws. podobnych działań tylko dotyczących zmiany miejscowego planu dla działki pod przedszkole przy ul. Tanecznej. Wówczas można było to zrobić, tak więc i teraz powinno się udać, szczególnie, że zmiana takiego planu może potrwać około 3 lat. Czym szybciej ten proces się zaczniemy, tym szybciej będziemy mogli wybudować plac zabaw. Zwrócę się jeszcze raz do burmistrza i poproszę o wsparcie. Zobaczymy jak będzie jego reakcja.

Ad.2. Obecnie trwają prace koncepcyjne do przygotowania inwestycji wodno-kanalizacyjnej na Krasnowoli. Dla mnie to skandal, że w XXI wieku w stolicy naszego kraju, członka UE są takie rejony jak Krasnowola, gdzie nie jest dociągnięty wodociąg (ul. Hołubcowa, Puchalska), już nie wspominając o braku kanalizacji. Ustaliliśmy, że w przeciągu pół roku jeżeli zostanie ogłoszony przetarg na projektowanie kanalizacji, zaproszę mieszkańców na kolejne posiedzenie Komisji Zielonego Ursynowa (tym razem w Ratuszu), gdzie MPWiK poinformuje nas o następnych działaniach i harmonogramach. Załączam „Zadania inwestycyjne do realizacji na terenie Krasnowoli i Grabowa – Dzielnica Ursynów”, którą otrzymałem podczas wyjazdowej Komisji. Zadania od 1-6 są znaczone na mapie. Załączam też mapę układu drogowego na Krasnowoli, bo to właśnie tymi drogami będzie realizowana budowa sieci wodno-kanalizacyjnej.

Ad.3. Zachęcam do zapóźnia się z „Notatką służbową w sprawie komunikacji miejskiej w ul. Tanecznej, Krasnowolskiej, Tramblanki, Kadryla, Kądziołeczki”. Pragnę tylko zwrócić uwagę na drugi punkt tej notatki, w którym jest mowa, że jeżeli właściciele nie będą udzielali zgód do dysponowania gruntem lub utrudniali zbycie terenu wówczas proces poszerzenia ulic na Krasnowoli i puszczenia nimi autobusu może się znacząco wydłużyć.

Ad.4. W sprawie dzików poinformowałem, że w luty 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Zielonego Ursynowa w tej sprawie, gdzie został zaprezentowany raport.

 

Jezioro przy Rosoła i Belgradzkiej nie jest oficjalnym kąpieliskiem. Nie jest też elementem stałym. Tworzy się zawsze przy obfitych opadach i powoduje duże utrudnienia. 

Natolińskie jezioro powstaje regularnie od lat podczas opadów deszczu lub tworzy się z topniejącego śniegu. Jego uciążliwość jest ogromna. Kałuża – nazwana przez nas jeziorem – jest ogromnych rozmiarów. Przyczyna jej powstawania jest prosta – brak odwodnienia i zapadnięty chodnik. Nie dość, że mieszkańcy nie są w stanie przejść po opadach suchą stopą – kałuża jest długa na kilka metrów, obejmuje całą szerokość chodnika i jest głęboka na kilka centymetrów – to w dodatku topi się w niej także stacja rowerów Veturilo wraz z rowerami.

Sprawą tego miejsca zainteresowaliśmy lokalnych działaczy, burmistrza Roberta Kempę oraz Zarząd Dróg Miejskich. I ku naszemu zdumieniu ZDM na poważnie zainteresował się sprawą. Do naszej redakcji spłynęła dziś odpowiedź z której wynika, że ZDM jest gotowy położyć kres utrudnieniom.

– Analizujemy metodę rozwiązania problemu. Jesteśmy po spotkaniu z Inspektorem nadzoru oraz Wykonawcą. W tej lokalizacji występują nieprawidłowe spadki terenu uniemożliwiające odpływ wody. W najbliższym czasie podejmiemy decyzję o sposobie rozwiązania problemu braku odwodnienia na tym terenie. Nie wykluczona konieczność zmiany lokalizacji stacji roweru publicznego i renowacja chodnika z trawnikiem. Natomiast to rozwiązanie będzie wymagało przygotowania dodatkowego projektu stałej organizacji ruchu do zatwierdzenia przez Inżyniera Ruchu. Podkreślam jednak, iż w najbliższym czasie podejmiemy ostateczną decyzję co do sposobu przebudowy chodnika, a cała sprawa jest w toku – odpowiada Mateusz Gąszowski z ZDM.

Czekamy zatem na decyzje i ostateczne rozprawienie się z lokalnym jeziorem.

 

Pod koniec czerwca pisaliśmy o niebezpiecznej drodze rowerowej wzdłuż ulicy Rosoła. Droga jest zniszczona i niebezpieczna. W wielu miejscach wystają kostki bauma z których droga jest zbudowana, co zagraża zdrowiu i życiu rowerzystów. Sprawę zgłosiliśmy do Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej oraz ZDM. Co nam odpowiedzieli?

Cóż, Pełnomocnik się nie odezwał, za to uzyskaliśmy odpowiedź od Zarządu Dróg Miejskich…

– Informujemy, że nawierzchnia na drodze dla rowerów wzdłuż ulicy Rosoła podlega bieżącej konserwacji. Wysłaliśmy zlecenie do Zakładu Remontu i Konserwacji Dróg, który zajmuje się bieżącym utrzymaniem i wykonywaniem napraw. Stan nawierzchni drogi dla rowerów zostanie w najbliższym czasie skontrolowany – odpowiada Paweł Olek z ZDM.

Nie ukrywamy, że odpowiedź ZDM nas rozbawiła – zwłaszcza pierwsza jej część. Oczywiście to śmiech przez łzy. Stwiedzenie, że droga dla rowerów wzdłuż ulicy Rosoła podlega bieżącej konserwacji jest żenująca. Otóż szanowny ZDM-ie, przez ostatni rok nie zajżał tu „pies z kulawą nogą”. Nawet jedno uszkodzenie nawierzchni nie zostało naprawione, a droga ulega coraz większej degradacji. Liczymy na to, że obietnica kontroli zostanie wypełniona. W przeciwnym razie niebawem będzie można drogę zamknąć ze względu na zagrożenie zdrowia i życia. Czekamy zatem na reakcję…

 

Wielkimi krokami zbliża się kolejna Ursynowska Potańcówka, która tym razem odbędzie się przy Lasku Brzozowym. Potańcówki to świetna okazja do zapoznania się z sąsiadami, ale przede wszystkim do świetnej zabawy. 

Potańcówka przy Lasku Brzozowym rozpocznie się 8 lipca o godzinie 17:00, a bawić sie będziemy aż do 21:30. To jednak nie koniec. Kolejne potańcówki odbędą się:

22 lipca – Olkówek Park Jurajski

5 sierpnia – Polanka Raabego

19 sierpnia – Park im. Jana Pawła II

2 września – Sadek Natoliński

9 września – Dzielnicowy Ośrodek Kultury przy ulicy Kajakowej

Wstęp wolny!

 

Na co dzień niedostępny dla zwiedzających – znów otwiera swoje podwoje na zorganizowane spacery z przewodnikiem!

Wycieczki po Natolinie cieszą się od wielu lat niesłabnącą popularnością nie tylko wśród ursynowian, ale także mieszkańców innych dzielnic. Z inicjatywy Zarządu Dzielnicy Ursynów oraz we współpracy z Fundacją Centrum Europejskie Natolin co roku organizowane były cotygodniowe wycieczki do zespołu pałacowo-parkowego w Natolinie finansowane z budżetu dzielnicy.

W związku z tą popularnością, również od kilku lat, Centrum Natolin brał udział w organizowanej przez Urząd Nocy Muzeów na Ursynowie, w czasie której warszawiacy tłumnie odwiedzali to piękne miejsce.

Po raz pierwszy w tym roku Fundacja Centrum Europejskie Natolin organizuje takie wycieczki samodzielnie.

Wycieczki odbywać będą się we wszystkie niedziele w okresie 25 czerwca – 3 września 2017 roku, tj. 25 czerwca, 2, 9, 16, 23, 30 lipca; 6, 13, 20, 27 sierpnia oraz 3 września. Wejścia na teren zespołu pałacowo-parkowego w Natolinie odbywać się będą o godz.: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 i 14.00. Obowiązuje rezerwacja miejsc poprzez elektroniczny system rezerwacji udostępniony na stronie internetowej www.zwiedzajnatolin.pl lub kolejność zgłoszenia się w recepcji.

 

Strona 1 z 31

  40 lat

O nas

Zapraszamy Państwa do współpracy z nami

Dane fundacji:

Fundacja Radioursynów

KRS: 0000548101, NIP: 9512389916, REGON: 361003415
ul. Wasilkowskiego 8 lok 36 02-776 Warszawa, tel: +48 511 32 99 21

www.radioursynow.pl , e-mail: fundacja@radioursynow.pl

Konto: 89 1140 2004 0000 3302 7561 5675

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. More details…